Rekrutacja

wyniki rekrutacji 2022/23

Rekrutacja 2022/23 zakończona.
Gratulujemy wszystkim, którzy rozpoczęli naukę w TEB Liceum!
Jeżeli chciałabyś/chciałbyś zmienić swoją aktualną szkołę średnią na TEB Liceum, uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem szkoły w danym mieście.

REKRUTACJA 2023/24 ROZPOCZNIE SIĘ W GRUDNIU,
ale już teraz możesz zostawić do siebie kontakt -> https://www.liceum.teb.pl/liceum/kontakt/

UWAGA!
W kolejnej rekrutacji dołączą nowe miasta, w których będziemy tworzyć TEB LICEUM!

Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia
Naukę u nas możesz rozpocząć po ukończeniu szkoły podstawowej.
Aby się u nas uczyć należy:

 • wraz z rodzicem/ opiekunem prawnym dostarczyć podanie o przyjęcie, które znajduje się w lokalnej zakładce “rekrutacja”* (lub wypełnić formularz online) wraz z kopią świadectwa ukończenia 7 klasy szkoły podstawowej**
 • jeśli szkoła bierze udział w naborze elektronicznym, dostarczyć wydruk z systemu (dostępny na platformie edukacyjnej)
 • po zakończeniu roku szkolnego dostarczyć pozostałe dokumenty (patrz poniżej)

*z listy poniżej wybierz miasto, w którym chcesz uczęszczać do naszej szkoły, a później zakładkę rekrutacja. Tam znajdziesz podanie do swojej szkoły.

**podanie o przyjęcie możesz przesłać mailem na adres oddziału. Wypełnij formularz ZAPISZ SIĘ ONLINE, a nasz pracownik skontaktuje się z Tobą i opowie o dalszych krokach rekrutacji.

Wymagane dokumenty

Dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku szkoły)

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o
 • obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o
 • potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

opłaty

W naszych szkołach nie pobieramy opłaty wpisowej.

Czesne na poszczególnych kierunkach oraz druk podania o przyjęcie do szkoły znajdziesz wybierając swoje miasto z listy poniżej.