kontakt

TEB Gdynia

ul. Śląska 35/37

81-310 Gdynia

Tel: (58) 765 96 97

E-mail: gdynia@teb-edukacja.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:

poniedziałek-piątek: 8:00-17:00

Mapa dojazdowa

Ważne kontakty

Joanna Rogińska
Dyrektor Liceum

Małgorzata Langowska
Z-ca Dyrektora Liceum

Agnieszka Nowicka
Psycholog

dyżury:
poniedziałek 8:00-15:00
wtorek 8:00-13:00
środa 8:00-15:00
czwartek 8:00-13:00

Łukasz Dąbek
Psycholog

dyżury:
poniedziałek 16:00-20:00
wtorek 15:00-20:00
środa 15:00-20:00

Dorota Olzacka
Pedagog

dyżury:
poniedziałek 9:00-15:00
wtorek 11:30-18:30
środa 9:00-16:00
czwartek 10:30-17:30

piątek 9:00-16:0

 

 

 

RZECZNIK PRAW UCZNIA

Teresa Piłat – jest dostępna dla uczniów i słuchaczy:

Rzecznik Praw Ucznia i Słuchacza to wymagające stanowisko łączące w sobie empatię, umiejętności mediacyjne, cierpliwość i zaangażowanie.
Sieć szkół TEB Edukacja powołała pełnomocnika odpowiedzialnego przede
wszystkim za świadczenie pomocy uczniom i słuchaczom w zakresie
korzystania z ich praw.

Do obowiązków Rzecznika będzie należeć:

  • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia i słuchacza w szkole.
  • Zwiększanie świadomości prawnej uczniów i słuchaczy.
  • Świadczenie pomocy uczniom i słuchaczom w zakresie korzystania z ich praw.
  • Pomoc uczniom i słuchaczom w rozwiązywaniu trudnych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i poszanowaniem prawa i godności osobistej.
  • Prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
  • Współpraca z instytucjami i osobami działającymi na rzecz ucznia i słuchacza.
  • Wdrażanie działań na rzecz upowszechniania praw ucznia i słuchacza.
  • Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania swoich obowiązków, których dalsze udostępnienie nie jest
    konieczne w celu skutecznego wypełniania zadań wynikających z pełnionej funkcji.