Rekrutacja

szczegółowy harmonogram rekrutacji

Rekrutacja 2022/23

Chcesz się u nas uczyć? Nic prostszego! Na tej stronie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, aby zostać uczniem pierwszej klasy TEB Liceum.

Podanie o przyjęcie do naszego liceum i szczegółowy harmonogram rekrutacji znajdują się poniżej (przeczytaj także warunki rekrutacji).

Już teraz możesz zapisać się w sekretariacie szkoły/online, a później uzupełnić pozostałe dokumenty. Z uwagi na aktualną sytuację w kraju i na świecie, związaną z COVID-19, dokumenty możesz dostarczyć w formie elektronicznej na maila oddziału – gliwice@teb-edukacja.pl

ZAPISZ SIĘ ONLINE
https://www.liceum.teb.pl/zarezerwuj-miejsce/

Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą i opowie o dalszych krokach rekrutacji.

dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie do szkoły

Regulamin rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

warunki rekrutacji

Naukę w TEB Liceum może rozpocząć absolwent szkoły podstawowej.

Aby się u nas uczyć powinnaś/ powinieneś:

  • wraz z rodzicem / opiekunem prawnym dostarczyć podanie o przyjęcie do liceum (lub wypełnić formularz online)
  • dostarczyć wydruk z systemu Vulcan (dostępny na platformie edukacyjnej)
  • po zakończeniu roku szkolnego dostarczyć pozostałe dokumenty (patrz poniżej)

Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów wewnętrznych.

Pamiętaj, aby się do nas zapisać, musisz złożyć w sekretariacie nasze wewnętrzne podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania wyżej).

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku szkoły)

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

  • oryginał świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danej klasie (jeśli jest wymagane – informacji udzieli sekretariat)
  • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
  • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne

opłaty

Nie pobieramy opłaty wpisowej.

Czesne miesięczne

249

we wszystkich klasach