kontakt

TEB Leszno

TEB LESZNO

Ul. 17 Stycznia 90

64-100 Leszno

Godziny otwarcia sekretariatu:

Poniedziałek – czwartek: 07:30-15:30
piątek: 10:00-18:00
sobota: 8:00 – 13:00

 •  65 619 80 13

Godziny otwarcia BIURA REKRUTACJI:

Poniedziałek – czwartek: 08:00-16:00
piątek: 10:00-18:00
sobota: 8:00 – 13:00

 •  65 619 80 10

Mapa dojazdowa

Ważne kontakty

Wiesław Kosmowski
Dyrektor Liceum

Dominika Trzybulska
Z-ca Dyrektora Liceum

Ilona Twardowska
Psycholog Szkolny

dyżury:

 • poniedziałek: 13:00-17:30
  wtorek: 7:00 – 11:00
  środa: 7:00 – 10:30
  czwartek: 7:00-12:00

Anna Krzyżoszczak
Psycholog szkolny

dyżury:
wtorek: 9:30-16:30
piątek: 9:30 -16:30

Małgorzata Antonicka
Pedagog specjalny

dyżury:
poniedziałek: 7:00-11:00
wtorek: 13:00-17:30
środa: 7:00 – 9:00
czwartek: 13:00 – 17:30

Alina Talaga
Terapeuta

dyżury:

 • poniedziałek: 8:50 – 12:20
  wtorek: 8:00 – 8:45
  środa: 7:10 – 11:20
  czwartek: 7:10 – 10:25

Maciej Kędzierski
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Dominika Sekuła
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Ilona Miszczyńska
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

RZECZNIK PRAW UCZNIA

Teresa Piłat – jest dostępna dla uczniów i słuchaczy:

Rzecznik Praw Ucznia i Słuchacza to wymagające stanowisko łączące w sobie empatię, umiejętności mediacyjne, cierpliwość i zaangażowanie.
Sieć szkół TEB Edukacja powołała pełnomocnika odpowiedzialnego przede
wszystkim za świadczenie pomocy uczniom i słuchaczom w zakresie
korzystania z ich praw.

Do obowiązków Rzecznika będzie należeć:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia i słuchacza w szkole.
 • Zwiększanie świadomości prawnej uczniów i słuchaczy.
 • Świadczenie pomocy uczniom i słuchaczom w zakresie korzystania z ich praw.
 • Pomoc uczniom i słuchaczom w rozwiązywaniu trudnych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i poszanowaniem prawa i godności osobistej.
 • Prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
 • Współpraca z instytucjami i osobami działającymi na rzecz ucznia i słuchacza.
 • Wdrażanie działań na rzecz upowszechniania praw ucznia i słuchacza.
 • Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania swoich obowiązków, których dalsze udostępnienie nie jest
  konieczne w celu skutecznego wypełniania zadań wynikających z pełnionej funkcji.