Rekrutacja

wyniki rekrutacji 2022/23

Rekrutacja 2022/23 zakończona.
Gratulujemy wszystkim, którzy rozpoczęli naukę w TEB Liceum!
Jeżeli chciałabyś/chciałbyś zmienić swoją aktualną szkołę średnią na TEB Liceum, uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem szkoły – dane adresowe znajdziesz w zakładce KONTAKT.

REKRUTACJA 2023/24 ROZPOCZNIE SIĘ W GRUDNIU,
ale już teraz możesz zostawić do siebie kontakt -> https://www.liceum.teb.pl/liceum/kontakt/

szczegółowy harmonogram rekrutacji

dokumenty do pobrania

warunki rekrutacji

Naukę w TEB Liceum może rozpocząć absolwent szkoły podstawowej.

Aby się u nas uczyć powinnaś / powinieneś:

 • wraz z rodzicem / opiekunem prawnym dostarczyć podanie o przyjęcie do liceum (lub wypełnić formularz online)
 •  po zakończeniu roku szkolnego dostarczyć pozostałe dokumenty (patrz poniżej)

Przy przyjęciu do szkół bierzemy pod uwagę:

 • wyniki egzaminów ósmoklasisty
 • średnia z ocen z klasy ósmej
 • ocena z zachowania
 • kolejność zgłoszeń
 • dodatkowo punktowane są świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem i szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

W przypadku liczby zgłoszonych kandydatów przekraczających liczbę dostępnych miejsc, w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów i dostarczą komplet wymaganych dokumentów.

Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów wewnętrznych.

Pamiętaj, aby się do nas zapisać, musisz złożyć w sekretariacie nasze wewnętrzne podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania wyżej).

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku szkoły)

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

opłaty

Nie pobieramy opłaty wpisowej.

Czesne miesięczne

od 149 do 249

we wszystkich klasach