Rekrutacja

Rekrutacja 2024/25

Chcesz się u nas uczyć? Nic prostszego! Na tej stronie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, aby zostać uczniem pierwszej klasy TEB Liceum.

UWAGA – nie ma nas w naborze elektronicznym. Dlatego, jeśli chcesz się do nas zapisać, uzupełnij nasze podanie o przyjęcie do szkoły!

Podanie o przyjęcie do naszego liceum i szczegółowy harmonogram rekrutacji znajdują się poniżej (przeczytaj także warunki rekrutacji).
Już teraz możesz zapisać się w sekretariacie szkoły/online, a później uzupełnić pozostałe dokumenty (np.  dostarczyć w formie elektronicznej na maila oddziału – warszawa@teb-edukacja.pl).

ZŁÓŻ PODANIE
https://www.liceum.teb.pl/zarezerwuj-miejsce/ 

Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą i opowie o dalszych krokach rekrutacji.

dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie do szkoły

Regulamin rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

warunki rekrutacji

Naukę w TEB Liceum może rozpocząć absolwent szkoły podstawowej.

Aby się u nas uczyć powinnaś / powinieneś:

 • wraz z rodzicem / opiekunem prawnym dostarczyć podanie o przyjęcie do liceum (lub wypełnić formularz online)
 •  po zakończeniu roku szkolnego dostarczyć pozostałe dokumenty (patrz poniżej)

Przy przyjęciu do szkół bierzemy pod uwagę:

 • kolejność zgłoszeń
 • ocenę z zachowania (zastrzegamy możliwość odrzucenia podań z oceną naganną)
 • Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przeprowadzeniu z kandydatem i jego  rodzicami rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności w zakresie oceny jego predyspozycji zawodowych lub z kandydatami nie posiadającymi świadectwa polskiej szkoły.

W przypadku liczby zgłoszonych kandydatów przekraczających liczbę dostępnych miejsc, w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, które możliwie jak najszybciej dostarczą komplet wymaganych dokumentów oraz uzyskają pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów wewnętrznych.

Pamiętaj, aby się do nas zapisać, musisz złożyć w sekretariacie nasze wewnętrzne podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania wyżej).

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku szkoły)

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne

opłaty

Nie pobieramy opłaty wpisowej.

Czesne miesięczne

599

we wszystkich klasach