Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia do konkursu
Kariera e-sportowca.

Komisja konkursowa po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń wybierze uczestników, którzy wezmą udział w rozgrywkach.

Lista zwycięzców zostanie ogłoszona 29.05 na stronie.

O zakwalifikowaniu się do turnieju będziemy informować w osobnej wiadomości.

Powodzenia!