Z życia szkoły

Nasi uczniowie mają możliwość nauki języka kaszubskiego a co za tym idzie: uczestniczą w licznych wycieczkach, warsztatach i spotkaniach kaszubskich