Dotacja dla liceum w Koszalinie

Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Koszalinie uzyskało wsparcie finansowe.

Wsparcie w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w łącznej kwocie 45.440 zł przeznaczone będzie na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego (OPW), który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 oraz zakup doposażenia specjalistycznego dla całego oddziału przygotowania wojskowego (OPW).