Dotacja dla liceum w Świdnicy

Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Świdnicy uzyskało wsparcie finansowe.

Wsparcie w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w łącznej kwocie 95.840 zł przeznaczone będzie na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego (OPW), który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego oddziału przygotowania wojskowego (OPW), które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2023/2024