Procedura bezpieczeństwa

Zarządzenie Dyrektora Technikum TEB Edukacja w Słupsku z dnia 25 sierpnia 2020 roku wdrażające procedurę funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Dokument – zarządzenie Dyrektora

Załącznik – oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego