Wyniki rekrutacji

Drodzy Kandydaci!

Z uwagi na sytuację w kraju, harmonogram rekrutacji w  TEB Technikum w Kielcach będzie wyglądał tak samo jak we wszystkich szkołach publicznych

12 sierpnia 2020 r. – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

19 sierpnia 2020 r. – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Listy te zostaną opublikowane w zakładce REKRUTACJA
https://www.liceum.teb.pl//miasta/kielce/rekrutacja/